Vítejte na stránkách GaTo, s.r.o.

Společnost s ručením omezeným byla založena v roce 1992 třemi společníky.

Sídlo společnosti je ve městě Kutná Hora, cca 65 km východně od Prahy. Provozovna je v Kutné Hoře - Karlov v areálu ČKD Kutná Hora a.s.

Společnost nevznikla " na zelené louce". Předmět podnikání společnosti je ve slévárenské oblasti - v oblasti slévárenských pomocných přípravků a ostřiv, v níž zúročuje dlouholetou praxi a zkušenosti jednatele a společníka ing. Kamilo Tomáše a zaměstnanců výroby. Od zahájení činnosti v roce 1992 úzce spolupracuje při vývoji nových výrobků a zkoušení výrobků s výzkumnými ústavy a vysokými školami.

Výrobní program spočívá ve výrobě slévárenských pomocných přípravků, zejména nátěrů na vodní a alkoholové bázi určených na formy a jádra odlitků z oceli, šedé a tvárné litiny, neželezných kovů od 0,1 kg - 200 t váhy s technologií nanášení štětcem, stříkáním, poléváním, máčením; dále separátorů, zpevňovače povrchu, lepící pasty. Součástí dodávek je i poradenství v této oblasti, předvádění správného nanášení nátěrů, doporučování vhodné technologie.

Další činnost společnosti je v oblasti slévárenských ostřiv. GaTo, s.r.o. je výhradní zástupce rakouské firmy Magnolithe GmbH pro Českou republiku, Slovenskou republiku, Polsko. Magnolithe GmbH je výrobce dunitového (olivínového) písku určeného k výrobě forem a jader pro odlitky z manganových ocelí. GaTo, s.r.o. poskytuje v této oblasti veškerý servis, poradenství, pomoc při zavádění nové technologie.

Filozofií společnosti je být v neustálém kontaktu se zákazníky a vyvíjet dle jejich požadavků nové typy výrobků, reagovat na jejich potřeby, prosazovat ekologičtější typy výrobků (zejména nátěry na vodní bázi), pomoc při řešení problémů s jakostí povrchu odlitků a doporučovat vhodné typy výrobků a vhodné způsoby nanášení. Při zachování nejlepší kvality zachovat cenovou výhodnost.

O společnosti   |   Výrobní program   |   Publikační a přednášková činnost   |   Kde nás najdete   |   Kontakt

© 2006 oaza-net spol. s r.o.